Beoordelingscriteria

 

Beoordelingscriteria Fonds ‘GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen’. 

Een GroenBlauw Schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving met de volgende kenmerken: 

Dit alles met als doel regenwateroverlast en verdroging te voorkomen, hittestress tegen te gaan en de biodiversiteit te bevorderen. 

Scholen met plannen om een GroenBlauw Schoolplein aan te leggen kunnen gebruik maken van het fonds GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen onder de hieronder genoemde voorwaarden: 

Bijdrage uit het GroenBlauwe fonds bedraagt minimaal € 1.000,= en maximaal € 13.500,=. De toekenning is maximaal 50% van de totale kosten per schoolplein. 

Nieuwbouwlocaties komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Wel kan de school op een nieuwbouwlocatie gebruik maken van advies van een GroenBlauwe Schoolplein coach en gebruik maken van de ontwikkelde producten (klimaatlessen in de klas, workshop voor leerkrachten). 

Niet subsidiabel zijn kosten voor (houten) speeltoestellen. 

Verplichte onderdelen van het door de school opgestelde projectplan: (zie punt I van de voorwaarden) 

Inrichting 

Leren

Sociale interactie en bewustwording 

Beheer en onderhoud 

Download hier de pdf met alle Beoordelingscriteria.