De Hommel

De Hommel is een Daltonschool streekschool met ca 350 leerlingen. Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede ontwikkeling waarbij naast de intellectuele vorming ook aandacht is voor de sociale en persoonlijke groei. Kinderen leren omgaan met de voortdurend veranderende samenleving door ondernemend en zelf verantwoordelijk te zijn. De Hommel biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Scroll

Zo is het nu

Als we alle vierkantemeters bij elkaar optellen hebben we best de ruimte voor onze 350 leerlingen. Maar omdat het schoolplein om het gebouw heen ligt voelt dat niet zo. In goed overleg met de gemeente hebben we al gekeken waar we het plein nog ruimtelijker kunnen maken. We mogen nu het huidige hekwerk een paar meter verzetten waardoor we een deel van de houtwal met volwassen bomen bij het plein krijgen. En we hebben gesprekken om de plaatselijke Schutterij om hun huidige oude gebouwtje te slopen zodat dit ook bij het plein getrokken kan worden.

We hebben nu een redelijk spelaanbod zoals: een flinke zandbak, een klimnet, een klimtoren, een veld voor balspellen en een pannakooi. De pingpongtafel is in gebruik als verstopplek. Op het plein zelf staat nu een enkele boom en aan de randen staan wat planten. Voor bewegend leren met de midden- en bovenbouw gebruiken we nu de parkeerplaats voor de school. We krijgen daarbij ondersteuning van de Programmaregisseur JOGG van de gemeente. In het gebouw naast de school zit de naschoolse opvang én in de weekenden de Scouting. Deze groepen maken ook wel eens gebruik van ons plein. De onderbouw maakt gebruik van een tussenruimte van ons gebouw. Dit is nu een stenige, kale ruimte met weinig spelaanleiding. Dit is ook een van de plekken waar het flink warm is ‘s zomers. We hebben een 1e poging gedaan om deze ruimte vriendelijker te maken door de moestuinen langs de randen te maken. De leerlingen én de leerkrachten vinden dit erg leuk om te doen. Deze ruimte gebruiken we ook wel eens als buitenlokaal. Maar het is er snel te warm.

We werken samen aan ons nieuwe schoolplein.

GBRS

 

 

Voor
Na
BS De Hommel - Venray - Venray
© GBRS
De Hommel - Venray - Venray
© GBRS
‹  Alle projecten

Heb je vragen
of wil je meer weten?

Neem dan contact op met ons!

Contact