Kindcentrum STip

In STip is er voor elk kind plek. STip is een nieuw kindcentrum en ligt precies tussen de plaatsen Swolgen en Tienray. Tegelijk met de bouw van de school is de enorme groene buitenruimte ontwikkelt, met o.a. een buitenlokaal, een moestuin en zelfs een eigen boerderij. Directuur Ruud Leurs vertelt: "onze kinderen mogen lekker vies worden, de ouders weten: geen goede kleren aan naar school en dat vinden ze helemaal prima!"

Scroll

Op het plein is een grote moestuin en er is een kinderboerderij. Aandacht voor gezonde voeding en zorg voor dieren wordt de kinderen spelenderwijs bijgebracht. Een aantal kinderen hebben een ‘eigen onderneming’. Ze timmeren zelf kraampjes waarin ze de opbrengst van de moestuin bij de ingang van de school verkopen.

GBRS

GBRS

Voor
Na
KC STip
© Jeroen Weijsmans
KC STip, Swolgen, Horst aan de Maas
© Dorine Epping

De buitenruimte van kindcentrum STip moest een grote leer-, speel en beleefplek worden, met ruimte voor de opvang en infiltratie van regenwater en voldoende schaduw. De ontwerper heeft hier invulling aan gegeven door een combinatie te maken van een waterspeelplek en een wadi. De waterspeelplek is vormgegeven als de Hollandse Delta met o.a. de rivier de Maas die langs verschillende stapstenen, de de provincies voorstellen, naar de zee stroomt.

In het ontwerp zijn nog meer ‘onderwijsstenen’ opgenomen. Dit zijn stapstenen waarop gravures staan van de klok, een dobbelsteen met stippen en cijfers en spellingsregels. Kinderen leren al spelenderwijs deze basisvaardigheden.

Download de tekening
© GBRS
© GBRS
© GBRS
© GBRS
© GBRS
© GBRS
© GBRS
© GBRS
© GBRS
© GBRS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Een grote schuur met veranda vormt het buitenleslokaal. Via een wifi-paal hebben de kinderen overal verbinding met internet en kunnen ze overal op het plein met chromebooks werken.

De wadi heeft naast de opvang van regenwater de functie van arena. Hier kunnen voorstellingen worden opgevoerd.

Er is een watertappunt van de Limburgse Waterleiding Maatschappij. Kinderen kunnen naar eigen behoefte drinkwater tappen. Dat houdt ze gezond.

Er zijn veel bomen aangeplant al duurt het nog wel even voordat deze schaduw gaan geven. Voor nu werkt de school met schaduwdoeken.

Een groen-opa en de conciërge zorgen twee dagen in de week voor het onderhoud.

Het onderhoudsbudget wordt geraamd op € 4.000,- per jaar. De aanleg heeft meer dan € 200.000,- gekost.

De kosten van de buitenruimte zijn fors maar volledig te verantwoorden omdat het terrein als een verlengde van het klaslokaal wordt gezien. “Buiten is net zo belangrijk als binnen”, volgens directeur Ruud Leurs.

 

 

Het ontwerp en de realisatie is uitgevoerd door Jeroen Weijmans van Groenkompas.

Onze kinderen mogen lekker vies worden.

Toegepaste maatregelen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Maatregel

Insectenhotel

Een insectenhotel dient voornamelijk als schuil- en overwinterplek. Er zijn diverse insecten die ieder een specifieke wens hebben voor de invulling va...

Lees meer

Maatregel

Leefruimte bieden aan bijen en andere insecten

Een groenblauw schoolplein met voldoende schuilplaatsen en voedsel voor bijen en overige insecten draagt bij aan het voortbestaan van bijen en andere ...

Lees meer

Maatregel

Beplanting voor biodiversiteit

Beplanting op een schoolplein zorgt voor een fijne atmosfeer, seizoenbeleving, kleur, geur en smaak.

Lees meer

Maatregel

Gootjes en waterlopen maken water beleefbaar

Een waterloop gemaakt van verschillende open goten geeft urenlang speelplezier.

Lees meer

Maatregel

Waterpomp

Een waterpomp in combinatie met een waterloop geeft veel speelplezier.

Lees meer

Maatregel

Wadi om tijdelijk water te bergen

Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als kan infiltreren.

Lees meer

Maatregel

Moestuin en eetbare beplanting

Een moestuin is leuk, leerzaam en alles dat eruit kom is ook nog eens lekker!

Lees meer

Maatregel

Speelaanleidingen zoals klimboom, stapstenen, touwbrug, e.d.

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van een kind. Juist de afwisseling tussen de schoolse activiteiten en fysiek actief bezig zijn vormen een mooie a...

Lees meer

Maatregel

Schaduwdoeken

Speciale schaduwdoeken zorgen voor een filtering van het zonlicht en verminderen daarnaast de stralingswarmte.

Lees meer
Alle maatregelen
‹  Alle projecten

Heb je vragen
of wil je meer weten?

Neem dan contact op met ons!

Contact